Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlat metni;

Evinyolu.net – BT KROM KAPLAMA KİMYA olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“KVKK Kanunu”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “BT KROM KAPLAMA BETÜL SARAY” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
 • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
 • Pazar araştırması şirketleri ve müşteri memnuniyeti ölçümlemeye yarayan şirketler ve programlar,
 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
 • Bayilerimiz, ileride olması halinde franchise’larımız ve diğer satış ağı.

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

BT KROM KAPLAMA KİMYA olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde BT KROM KAPLAMA KİMYA'nın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

BT KROM KAPLAMA KİMYA müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, BT KROM KAPLAMA KİMYA ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

BT KROM KAPLAMA KİMYA, söz konusu kişisel verilerinizi ; açık rızanıza istinaden KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Grup Şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; sunduğumuz hizmetin amaçları doğrultusunda, aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecektir;

İş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız, bayilerimiz ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda, düzenleyici, denetleyici kurumlar,

Kullandığımız bilişim teknolojileri gereği  gerekli güvenlik tedbirlerini alarak web sitemizin alt yapısını onarmak, stabil kılmak ve geliştirmek için firmamıza yazılım desteği veren firmaya, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlara, oluşturulan siparişlerin teslim edilebilmesi amacıyla kargo şirketine, ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için bankalara, yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, vergisel yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere finans ve muhasebe hizmeti aldığımız şirkete;

Şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalara,

Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“KVKK Kanunu”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

BT KROM KAPLAMA KİMYA ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) BT KROM KAPLAMA KİMYA'nın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) BT KROM KAPLAMA KİMYA'nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Ünvanı : BT KROM KAPLAMA KİMYA 

Telefonu: 0850 302 58 74

Vergi Dairesi: Pendik

Vergi Numarası: 745 039 9***

Adresi: Sanayi Mh. Bilim Sok. No:39 Pendik/İstanbul

Mail: info@evinyolu.net

**Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, anladım ve evinyolu.net Üyelik sistemine, www.evinyolu.net üzerinden üyelik sözleşmesini onaylayarak KVKK kapsamında kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine, yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına, belirtilen amaçlar dâhilinde yurtdışına aktarılmasına/paylaşılmasına,
açık rıza veriyorum.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

BT KROM KAPLAMA KİMYA, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Yeni aydınlatma metnine web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gizlilik ve Güvenlik

BT KROM KAPLAMA KİMYA – evinyolu.net, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, telefon, TC kmilik no, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. BT KROM KAPLAMA KİMYA – evinyolu.net sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece BT KROM KAPLAMA KİMYA – evinyolu.net bünyesinde kullanılmaktadır. BT KROM KAPLAMA KİMYA – evinyolu.net, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde BT KROM KAPLAMA KİMYA – evinyolu.net veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin BT KROM KAPLAMA KİMYA – evinyolu.net arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 

Çerez Kullanımı

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

Çerez Politikası

Özet

Sitemiz'i, Hizmetlerimiz'i, uygulamalarımızı, araçlarımızı ve mesajlaşmalarımızı ziyaret ettiğinizde veya bunlar ile etkileşimde bulunmanız halinde, biz veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından, size daha iyi, hızlı, güvenli bir deneyim sunmak için bilgilerin saklanması ve reklam amaçları ile, çerezler, web işaretçileri ve diğer benzeri teknolojiler kullanmaktayız.

 

Bu Çerez Politikası ("Çerez Bildirimi") söz konusu teknolojileri, Sitemiz'de, Hizmetlerimiz'de, uygulamalarımızda ve araçlarımızda kullanım şeklimizi daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Söz konusu teknolojileri kullanımımız hakkında bilmeniz gereken temel konuların özetini aşağıda bulabilirsiniz. Çerez Bildirimimiz'in içeriğinin tamamını aşağıda inceleyebilirsiniz.

Çerezler ve benzeri teknolojilerimizin farklı işlevleri bulunmaktadır. Bunlar, hizmetlerimizin işleyişi, performansımızın geliştirilmesine yardımcı olmak, ekstra işlevsellik sağlamak veya size ilgili ve hedeflenmiş reklamlar ile daha iyi hizmet vermemiz için gereklidir. Yalnızca tarayıcınız aktif olduğu sürece cihazınızda kalan (oturum) çerezleri ve benzer teknolojiler ve daha uzun süre ile cihazınızda kalan (kalıcı) çerez ve benzer teknolojiler kullanmaktayız. Cihazınızın müsaade etmesi durumunda bu teknolojileri engelleyebilir, silebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Tarayıcı ve cihaz ayarlarınızdan çerezlerinizi ve çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz.

 

Mümkün olduğunda, çerezler ve benzeri teknolojilere yetkisiz erişimi engellemek için güvenlik tedbirlerimiz mevcuttur. Benzersiz tanıtıcı (a unique identifier), yalnızca bizim ve/veya yetkili hizmet sağlayıcılarımızın çerez verilerine erişmesini sağlamaktadır.

Hizmet sağlayıcılar ise, bazı Site içi operasyonları, Hizmetler'i, uygulamalar, reklamlar ve araçlar gibi işimiz kapsamında çeşitli açılardan bize yardımcı olan şirketlerdir. Hizmetlerimiz'de ve internette diğer yerlerde size ilgili reklamlar sunmamıza yardımcı olmaları için birtakım yetkili hizmet sağlayıcılar kullanmaktayız. Bu hizmet sağlayıcılar, hizmetlerimiz aracılığıyla cihazınıza çerezler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilecektir. Bu hizmet sağlayıcıları, aynı zamanda, IP adresi ve diğer benzersiz ve aygıt tanımlayıcılar gibi cihazınız tespit etmelerine yardımcı olan bilgileri toplayabilirler.

SİTEDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ

Çerez dosyaları genel olarak oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsel ve analitik çerezler, takip çerezleri olarak sınıflandırılabilir. www.evinyolu.net  ise, tarayıcınızdan bağımsız olarak, bir Google hizmeti olan Google Analytics, Yandex Metrica ve Tawk.to uygulaması çerezleri kullanılmaktadır. Söz konusu çerezler ile kullanıcılardan anonim bilgiler toplanır. Kullanıcı’nın iletişim kurmak amacıyla sitede bulunan canlı yardım Tawk.to hizmetini kullanmak istemesi halinde ise, Kullanıcı isterse isim, e-posta, telefon numarası bilgisini verebilir. Bu kişisel veriler de veri sorumlusu tarafından bu metinde açıklandığı şekilde işlenmektedir.  Kullanıcı iletişim kurmak amacıyla sitede bulunan iletişim-başvuru formunu kullanarak isim, e-posta, telefon numarası, elektronik posta bilgisini paylaştığı takdirde söz konusu bölümde sunulu İletişim Formu Aydınlatma Metni ve Rıza Formunu kabul etmiş sayılır.

1. Tam Kullanıcı Çerez Bildirimi

Çerezler, web işaretçileri ve benzer teknolojiler nelerdir?

Birçok site gibi, Sitemiz'i, Hizmetlerimiz'i, uygulamalarımızı, mesajlaşmalarımızı ve araçlarımızı ziyaret ettiğinizde veya bunlar ile etkileşimde bulunduğunuzda birtakım bilgileri kaydetmemize müsaade eden esas itibarıyla bilgisayar, tablet, mobil telefon ve diğer cihazlarınıza yerleştirilen ufak veri dosyaları olan (birlikte, "cihaz" olarak adlandırılacaktır) teknolojiler kullanmaktayız.

Kullandığımız çerez (cookie), web işaretçileri (web beacons) ve diğer benzer teknolojilerin belirli isimleri ve türler, muhtelif zamanlarda değişebilir. Bu nedenle Çerez Politikasının ve kullandığımız teknolojilerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olması için aşağıda sınırlı olarak belirtilen terminoloji ve tanımları sunmaktayız:

Çerezler (Cookies) - Herhangi bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya herhangi bir iletiyi görüntülediğinizde tarayıcı veya cihazınızın hafızasına yerleştirilen (genellikle harf ve rakamlardan oluşan) kısa metin dosyalarıdır. Çerezlerin birkaç türü bulunmaktadır:

Oturum çerezleri, tarayıcı oturumunuz sonlandığında sona erer ve belirli tarayıcı oturumunuz esnasında işlemlerinizi ilişkilendirmemize imkan tanır.

 Kalıcı çerezler, bize tercihlerinizi ve birçok site üzerindeki işlemlerinizi hatırlama imkanı tanıyarak, tarayıcı oturumları arasında cihazınızda saklanmaktadır.

Birinci taraf çerezleri, ziyaret ettiğiniz site tarafından tanımlanır.

Üçüncü taraf çerezleri, ziyaret ettiğiniz sayfadan ayrı olarak üçüncü kişi site tarafından tanımlanır.

Çerezler çoğu tarayıcıda bulunan araçlar ile devre dışı bırakılabilir veya kaldırılabilir. Kullandığınız her bir tarayıcı için tercihlerinizin ayrı olarak tanımlanması gerekmektedir ve farklı tarayıcılar, farklı işlevler ve opsiyonlar sunmaktadır.

Web işaretçileri (Web Beacons) - Sitemiz'i, Hizmetlerimiz'i, uygulamalarımız, mesajlaşmalarımız ve araçlarımıza dahil edilebilecek olan ve genellikle kullanıcılarımızı ve kullanıcı davranışlarını tespit etmek için çerezler ile birlikte çalışan ufak kısa grafik imgelerdir (aynı zamanda "piksel etiketleri" veya "clear GIFler" olarak da bilinmektedir).

Benzer teknolojiler - flash çerezler, HTML 5 çerezler ve diğer internet uygulamaları, yazılım yöntemleri gibi, yerel paylaşımlı nesne veya yerel depolama kullanarak tarayıcı veya cihazınızda bilgi saklayan teknolojilerdir. Bu teknolojiler, tüm tarayıcılarınız üzerinden çalışabilir ve bazı hallerde, tümüyle tarayıcınız ile yönetilemeyebilir ve doğrudan yüklenen uygulamalarınız veya cihazınız aracılığıyla yönetilmeleri gerekli olabilir. Bu teknolojileri, Sitemiz'de veya Sitemiz dışında size reklam hedeflemek amacıyla toplanan bilgileri saklamak için kullanabilmekteyiz.

Yukarıda sayılan teknojiler ile sınırlı olmamak üzere "çerezler" ve "benzer teknolojiler" terimlerini, tarayıcınızda veya cihazınızda veri saklamak için kullandığımız ve yukarıda belirtilen şekilde bilgi toplayan veya sizi teşhis etmemize yardımcı olan tüm teknolojilere atıfta bulunmak için kullanabiliriz.

Sizin seçiminiz ve çerez, web işaretçileri ve benzer teknolojiler kullanımımız

Yalnızca bu teknolojiler aracılığıyla kullanılabilir olan birtakım site özellikleri, hizmetleri, uygulamaları ve araçları sunmaktayız. Tarayıcınız'ın, yüklendiğiniz uygulama veya cihazınızın müsaade etmesi halinde, her zaman, bu teknolojileri engelleyebilir, silebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, çerezler ve diğer benzeri teknolojileri reddetmeniz halinde, birtakım Site özelliklerinden, Hizmetler'den, uygulamalardan ve araçlardan faydalanamayabilirsiniz. Ayrıca, tarayıcı oturumunuz esnasında şifrenizi daha sıkça yeniden girmeniz gerekebilir. Bu teknolojileri nasıl engelleyeceğiniz, sileceğiniz veya devre dışı bırakacağınız hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen tarayıcı ve cihaz ayarlarınızı gözden geçiriniz.

Genel olarak, bu teknolojiler, tarayıcınız veya cihazınızda Sitemiz, Hizmetlerimiz, uygulamalarımız ilgili bilgileri saklamasına ve daha sonradan sunucumuza veya dahili sistemlerimizde sizi tanıtmak amacıyla bu bilgileri kullanmamıza yardımcı olur. Uygulanabildiğinde, yalnızca bizim tarafımızdan yorumlanması için tasarlanmış olan benzersiz ve tek bir tanımlayıcı atayarak (a unique identifier) sadece bizim ve/veya yetkili hizmet sağlayıcılarımızın bunları yorumlayabilmesini veya takip edebilmesini temin etmek amacıyla çerezlerimizi ve diğer benzeri teknolojilerimizi koruyoruz. Bizim tarafımızdan eklenen çerez veya benzer teknolojilerimizde kişisel verilerinizi depolamamaktayız.

Bu teknolojilerin kullanımı vasıtasıyla topladığımız ve depoladığımız kişisel veriler, öncelikle bilgilendirme yapılarak ve rıza alınarak toplanmaktadır: teknolojileri kullanımımıza dair şeffaf bir bildirimde bulunarak ve size yukarıda belirtildiği üzere bu teknolojileri devre dışı bırakma seçeneğini sunarak rızanızı almaktayız.

Sitemizde kullanıcı hesabı oluşturan üyelerimizin veya hesap oluşturmayan ancak işlem yapmak üzere bilgilerini giren kullanıcıların Çerez Politikası'na verdiği rıza, bu bölümde izah edilen teknolojilerin kullanımını da kapsamaktadır. Bununla birlikte, herhangi bir hesap oluşturmaksızın veya hesap oluşturmadan işlem yapmaksızın Sitemiz'i sadece ziyaret ediyor iseniz de rızanız belirtilen şekilde alınır.  

Bu teknolojileri aşağıdaki genel kategoriler kapsamında kullanmaktayız:

1. Operasyonel Olarak Gerekli Olanlar.

Sitemiz'in, Hizmetlerimiz'in, uygulamalarımızın ve araçlarımızın operasyonu için gerekli olan çerezler, web işaretçileri ve diğer benzer teknolojiler kullanabiliriz. Bunlar, Sitemiz'e, hizmetlerimize, uygulamalarımıza ve araçlarımıza erişiminizi sağlayan, normal olmayan site davranışını tespit etmek, hileli faaliyetleri engellemek ve güvenliği iyileştirmek için gerekli olan veya alışveriş sepetleri, saklanmış aramalar veya benzer işlevleri kullanmanıza imkan tanıyan teknolojileri içermektedir;

2. Performansa Dayalı Olanlar.

Ziyaretçilerimizin internet Sitemiz'i nasıl kullandıklarını anlamamıza yardımcı olması, mesajlaşmamız ile etkileşimde bulunup bulunmadığınızın belirlenmesi, herhangi bir ürünü veya bağlantıyı görüntüleyip görüntülemediğinizin saptanması veya internet sitelerimizin içeriği, uygulamalarımız, hizmetlerimiz ve araçlarımızın geliştirilmesi için analitik uygulamalarımızın bir parçası da dahil olmak üzere; Sitemiz'in, uygulamalarımızın, Hizmetlerimiz'in ve araçlarımızın performansını değerlendirmek için çerezler, internet işaretçileri ve diğer benzer teknolojiler kullanabiliriz;

3. İşlevselliğe Dayalı Olanlar.

Sitemiz'e, Hizmetlerimiz'e, uygulamalarımıza ve araçlarımıza erişim sağladığınızda veya bunları kullandığınızda size geliştirilmiş işlevsellik sunmamıza imkan tanıyan çerezler, web işaretçileri ve diğer benzer teknolojiler kullanabiliriz. Bunlar, Site'mizin içerik sunumunu iyileştirebilmemiz için Sitemiz'e giriş yaptığınızda kimliğinizin tespit edilmesi veya belirlenmiş tercihleriniz, ilgi alanlarınız ve geçmişte görüntülediğiniz ürünlerin izlenmesini içerebilecektir;

4. Reklam veya Hedeflemeye Dayalı Olanlar.

Sitemiz'de veya üçüncü kişi sitelerde, ilgi alanlarınız ile ilgili reklamlar dahil olmak üzere, içerik sunmak için birinci kişi veya üçüncü kişi çerezler ve web işaretçileri kullanabiliriz. Bunlar, herhangi bir reklama tıklayıp tıklamadığınız gibi, size sunulan reklam ve içeriğin faydalılığını anlamak için teknolojilerin kullanılmasını içermektedir.

Aşağıda açıklandığı üzere birinci taraf reklam ile ilgili çerezler veya üçüncü taraf reklam ile ilgili çerezler ve web işaretçilerini reddetmeniz, reklamlarımızı kesinlikle görmeyeceğiniz anlamına gelmemektedir ve yalnızca bu reklamların, birinci taraf veya üçüncü taraf çerezler, web işaretçileri veya ilgili teknolojiler kullanılarak sizi hedef almayacağı anlamına gelmektedir.

Site'mizde, hizmetlerimizde, uygulamalarımızda veya araçlarımızda kullandığımız diğer tüm teknoloji türlerini reddetmek istemeniz halinde, bunları tarayıcı veya cihazınızın müsaade ettiği şekilde engelleyebilir, silebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Çerezleri Devredışı Bırakma Yöntemleri

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

Chrome (Bilgisayar, Android, iPhone ve iPad): https://support.google.com/chrome/answer/95647

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/web-sitesi-tercihleri-cerezleri-acip-kapatma

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari (Bilgisyar): https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Safari (Telefon): Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik" Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Diğer tarayıcılar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili tarayıcıların yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Çerezlerin Devredışı Bırakılması Halinde:

Sitemiz'in operasyonel olarak gerekli olan çerezleri veya işlevselliğe dayalı olan çerezleri reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

Yetkilendirilmiş üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları tarafından bu teknolojilerin kullanımı

İznimiz ile Sitemiz'e veya Hizmetlerimiz, uygulamalarımız ve araçlarımıza bilgilerin saklanması amacıyla üçüncü taraf çerezler, web işaretçileri ve benzer teknolojiler yerleştirmeye yetkilendirilmiş olan ve genel olarak hizmet sağlayıcıları olarak bilinen üçüncü taraf şirketler ile çalışabiliriz. Bu hizmet sağlayıcıları, size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sunmamızda bize yardımcı olmaktadırlar.

Bu hizmet sağlayıcıları, içerik ve reklam sunmamız ve anonim site ölçümleri ve analitiklerini derlememizde bize yardımcı olmak için söz konusu teknolojileri kullanabilirler. Bu hizmet sağlayıcıların, sitemiz veya hizmetlerimiz, uygulamalarımız veya araçlarımızda yer alan kişisel verilerinizi kendi amaçları ile toplamalarına izin vermemekteyiz. Bu hizmet sağlayıcıları, bizimle imzaladıkları gizlilik sözleşmeleri ve kişisel verileri işleme ve toplamaları ile ilgili olarak diğer yasal kısıtlamalara tabidir. Üçüncü taraf çerezler, üçüncü tarafların gizlilik politikası kapsamındadır.

Size özel ve ilgi alanınıza göre reklam sunabilmek ve Sitemiz'i nasıl kullandığınızı analiz etmek amacıyla hizmet sağlayıcılarımızın çerezlerini veya yukarıda belirtilen teknolojilerini kullanabiliriz. Bu kapsamda, Sitemiz ilginizi çekebilecek reklamların size sunulması, Sitemiz'i kullanım kolaylığını artırmak ve kullanım istatistiklerinin çıkarılması amaçlarıyla aşağıda belirtilen üçüncü taraf çerezlerini veya teknolojilerini kullanmaktayız:

Facebook hedef kitle oluşturma reklam ve hedefleme teknolojileri(örneğin Facebook Customer Audience, Facebook WSCA);
Google reklam hizmetleri (örneğin DoubleClick for Publishers, Google DoubleClick AdX Service, Adwords);
    Mediaplex;
    Hot Jar;
    Criteo;
    Tawk.to;
    Gravity Recommendation;
    Visual Website Optimizer;
    Webinstats;
    Visilabs;
    IBM Tealeaf;
    Adjust;
    Mediamath.

Facebook ve Google Sitemiz üzerinden toplandığı verileri kendi verileriyle eşleştirebilir ve elde ettiği kişisel verileri kendi gizlilik politikalarına göre işleyebilir (Facebook Gizlilik Politikası için  (https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ve Google Gizlilik Politikası için https://www.google.com/policies/privacy/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Facebook hedef kitle hüküm ve koşulları (Facebook Customer Audience Terms and Conditions) https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bununla birlikte, Sitemizi nasıl kullandığınızı analiz etmek ve ölçümlemek amacıyla Adobe Analytics  ve Google Analytics hizmetini de kullanmaktayız.

Hizmet sağlayıcılarımız ve diğer yetkili üçüncü kişiler tarafından bu teknolojilerin kullanılması hariç olmak üzere, sitelerdeki (ürün listeleme, üyeler arası iletişimler, seri listelemeler, yorumlar, incelemeler gibi) üçüncü kişi içeriklerinin, takip amaçlarıyla, çerezler, web işaretçiler ve benzer teknolojileri içermesi veya kullanması veya kişisel verilerinizi toplamasına izin vermemekteyiz. Herhangi bir listeleme veya diğer üçüncü kişi içeriğinin Sitemiz'den herhangi birinde kişisel veriler topladığı veya takip teknolojileri kullandığını düşünmeniz durumunda, Müşteri Hizmetleri aracılığıyla bize bildirmenizi rica ederiz.

Yetkilendirilmiş üçüncü kişiler tarafından işletilen reklam ağları ve değişimleri

Reklam ağları ve değişimleri gibi, size reklam sunmamıza yardımcı olan üçüncü kişiler kullanabiliriz. Bu üçüncü kişi reklam ağ ve değişim sağlayıcıları, bilgi toplamak için üçüncü kişi çerezler, web işaretçileri ve benzer teknolojiler kullanmaktadır ve aynı zamanda, cihaz tanımlayıcı, IP adresi ve Reklam Tanımlayıcı (IDFA) da toplayabilirler. Bu üçüncü kişilerin topladığı bilgiler, sitelerimizde veya internette başka herhangi bir yerde sunmakta olduğumuz reklamlardan daha ilgili olanlarını sunmamıza yardımcı olmak için kullanılabilecektir. Üçüncü kişi çerezler, üçüncü kişi gizlilik politikası kapsamındadır.

Üçüncü kişi reklam ile ilgili çerezler ve bunları nasıl reddedebileceğiniz hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki üçüncü kişi internet sitesini ziyaret ediniz:

Your Online choice: http://www.youronlinechoices.com/tr/

Alışveriş Sepetim